شرایط و مقررات

 به نام خدا

بازدید کننده محترم با تشکر از اینکه سایت ما را برای خرید انتخاب نموده اید.

لازم به ذکر است که هزینه ارسال تمامی اجناس برعهده خریدار می باشد. همچنین می توانید بصورت حضوری نیز خرید فرمایید.

با احترام

مدیر سایت شوینده بهداشتی بهستان

سارال شاپ